Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalijum kod krava

Tag Archives: Kalijum kod krava

Kalijum manjak u uslovima stresa kod krava

 Kalijum manjak – je tre?i najzastupljeniji mineral u telu krave. On igra mnoge važne uloge: uklju?en je u više enzimskih sistema i uti?e na aktivnost miši?a (posebno srca), zatim na bilans vode, acido-baznu ravnotežu i osmotski pritisak. Nedostatak K se retko javlja, a ako se i javi simptomi nisu specifi?ni: mlade životinje zaostaju u porastu smanjuje se konzumiranje hrane.  Ipak, ... Read More »