Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalifornijski trips

Tag Archives: kalifornijski trips

Trips – štetočina koja zadaje velike probleme

koren luk srebrnjak azot

Trips – spadaju u polifagne šteto?ine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najve?e štete pri?injavaju na povr?u i cve?u u zatvorenom prostoru. Od povr?a napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povr?e. U cve?arstvu napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfili i dr.  Trips – šteto?ina koja zadaje velike probleme Najštetnije vrste ... Read More »

Spas za povrtare – antivirusne folije

Spas za povrtare – Fotoselektivne / Antivirusne folije (UV absorbing) Poslednjih godina desilo se niz promena u razvoju novih tipova polietilenskih folija i njihovom prilago|avanju zahtevima razli?itih useva. Najzna?ajniji prodor svakako predstavlja primena foto selektivnih folija u oblasi integralnih sistema gajenja povr?a (IPM). UV absorbuju?a folija u kombinaciji sa insekt proof mrežama smanjuje u zna?ajnoj meri primenu insekticida u suzbijanju ... Read More »