Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalifornijska

Tag Archives: kalifornijska

Zaštita od voćnih štitastih vaši – kalifornijska, krvava ..

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća kalem vosak mraz pret voćarstvoi

Zaštita od vo?nih štitastih vaši.  Tokom zimskih meseci pažljivim pregledom obolelih stabala mogu se uo?iti štiti?i ovih šteto?ina. Ošte?enja koja one prave se manifestuju u vidu sušenja rodih grana dok pri ja?em napadu može do?i do propadanja celog stabla. Štitaste vaši – Diaspididae, imaju poseban štit pod kojim se nalazi vaš. Larve se kre?u po stablu, plodovima i gran?icama, i ... Read More »

Kalifornijska, šljivina štitasta vaš

šljiva topla zima

Kalifornijska i Šljivina štitasta vaš  (Eucelanium corni) napada više vrsta biljaka. Najviše je ima na šljivama ali i u vinogradima. Napada i glog breskvu, badem i lesku. Ima 1 generaciju godišnje. Telo je prekriveno štitom sme?e boje koji je dužine 2-6 mm a širine 2-4 mm. Mlade larve su bez štita od momenta izlaženja pa sve do jeseni kad dobijaju štit. ... Read More »