Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalemljenje

Tag Archives: Kalemljenje

Leska u Srbiji, uzgoj i značaj pčela u voćnjaku

pčela leska u srbiji

Leska u Srbiji je postala veoma interesantna za gajenje. Plantažni zasadi se podižu širom Srbije. O?ekivanja uzgajiva?a su velika jer konditorska industrija ima velike zahteve za lešnikom. U svakom vo?njaku veliki broj p?ela je neophodfan da bi se cvetovi oprašili i doneli plod. Koliki je njihov zna?aj ? ZNA?AJ P?ELA U OPRAŠIVANJU I POVE?ANJU PRINOSA STARIH SORTI ŠLJIVE I JABUKE ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje

Kalemljenje vo?aka  –  Kalemljenjem se obezbe?uje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipi?ne sortne osobine.Vo?ke ovim na?inom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) izme?u tkiva podloge i kalemgran?ice,da se kalemljenje izvodi u odre?eno vreme i da su ekološki uslovi pogodni ... Read More »

Kalemljenje na spavajući pupoljak u avgustu

kalemljenje na spavajući lozni kalemovi

Kalemljenje na spavaju?i pupoljak – kalem gran?ice za ovaj na?in kalemljenja treba skidati pred samo kalemljenje, da bi bile sveže. Za o?enje treba uzimati prvenstveno lisne, a u izuzetnim slu?ajevima i mešovite pupoljke. Cvetne pupoljke ne treba koristiti, jer ?e po prijemu u prole?e cvetati i osušiti se. Kalemljenje ovim na?inom obavlja se tako što se pri osnovi pripremljene podloge, ... Read More »

Kalemljenje načini i pravo vreme za to

savetovanje kalemljenje okuliranjem

Kalemljenje na?ini – KALEMLJENJE PUPOLJKOM-O?ENJE / O?enje na miruju?i pupoljak ( kraj VII-po?etak IX meseca); 2a./ Okuliranje na budni pupoljak – sa pupoljkom iz prethodne vegetacije-u prole?e kad se kora odvaja i krenu sokovi (retko se koristi za okuliranje posrednika na podlozi dunji, kraj II-po?etak III m.), ili sa pupoljkom iz teku?e vegetacije – za breskvu u VI mesecu, zatim ... Read More »

Kalemljenje okuliranjem je siguran način

savetovanje kalemljenje okuliranjem

Kalemljenje okuliranjem je najbolji, najracionalniji, brz i najčešće korišćen način kalemljenja. Prednosti okuliranja u odnosu na druge načine kalemljenja su sledeće: najveći procenat prijema, preko 95%, dobijene sadnice su prave i ujednačenog kvaliteta, rane na podlozi su minimalne, nekoristi se kalemarski vosak i u slučaju ako prijem ne uspe moguće je ponoviti kalemljenje odmah ili u toku naredne godine. Neposredno pre ... Read More »

Kalemljenje povrtarskih kultura, bolji rod

topla leja paradajz virus kalemljenje

 Kalemljenje – U poslednje vreme veliki broj poljoprivrednih proizvo?a?a koji su savladali tehniku kalemljenja i imaju adekvatne uslove, bave se kalemljenjem povrtarskih kultura. Kod nas naj?eš?e se kaleme povrtarske kulture iz porodica Solanaceae i Cucurbitaceae. Jedan od bitnih faktora prilikom kalemljenja je vrlo visoka vlažnost vazduha, kao i optimalne temperatura, (u zavisnosti od kulture koju kalemimo). Kalemljenjem stvaramo rezistentnost i ... Read More »

Kajsija generativne podloge i njihove odlike

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija generativne podloge – Kod nas se najviše koriste kao generativne podloge za kajsiju sejanci džanarike (Prunus cerasgfera L) . Proces proizvodnje generativnih podloga je veoma složen i traje dve godine.U prvoj godini se vrši izbor mati?nih stabala od kojih se uzima seme ,koje se suši klasira i ?uva do jarovljenja. U drugoj godini se obavljaju slede?e operacije setva semena, ... Read More »

Kalemljenje na spavajući pupoljak

Okuliranje (o?enj) na spavaju?i pupoljak izvodi se od sredine jula do kraja avgusta. Potrebno je pripremiti kalem- gran?ice. One moraju biti jednogodišnje, dobro sazrele (zdrvenjene), potpuno zdrave i sa dobro razvijenim pupovima. Kalem – gran?ice prvo treba skidati sa starijih stabala ?iji letorasti ranije sazrevaju, a kasnije sa mladih, bujnih i zalivanih stabala. Odmah po skidanju kalem- gran?ica, sa njih ... Read More »