Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalemljenje avgustu

Tag Archives: Kalemljenje avgustu

Kalemljenje na spavajući pupoljak u avgustu

kalemljenje na spavajući lozni kalemovi

Kalemljenje na spavaju?i pupoljak – kalem gran?ice za ovaj na?in kalemljenja treba skidati pred samo kalemljenje, da bi bile sveže. Za o?enje treba uzimati prvenstveno lisne, a u izuzetnim slu?ajevima i mešovite pupoljke. Cvetne pupoljke ne treba koristiti, jer ?e po prijemu u prole?e cvetati i osušiti se. Kalemljenje ovim na?inom obavlja se tako što se pri osnovi pripremljene podloge, ... Read More »