Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalemljenje avgustu

Tag Archives: Kalemljenje avgustu

Kalemljenje na spavajući pupoljak u avgustu

kalemljenje na spavajući lozni kalemovi lozne kalemove

Kalemljenje na spavajući pupoljak – kalem grančice za ovaj način kalemljenja treba skidati pred samo kalemljenje, da bi bile sveže. Za očenje treba uzimati prvenstveno lisne, a u izuzetnim slučajevima i mešovite pupoljke. Cvetne pupoljke ne treba koristiti, jer će po prijemu u proleće cvetati i osušiti se. Kalemljenje ovim načinom obavlja se tako što se pri osnovi pripremljene podloge, na ... Read More »