Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalcijum značaj

Tag Archives: Kalcijum značaj

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

kvalitet jaja manjak minerala kvalitet ljuske

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno mineralima ... Read More »

Jabuka kalcijum garantuje dugo skladištenje

pollino hladnjače

Jabuka sadržaj kalcijuma –  Velika pažnja se mora posvetiti usvajanju kalcijuma u plodovima jabuka.  Na savetovanju je izložio svoj rad Dr David  Gluhi? iz kompanije RMG CROP SCIENCE. Ukazao je na kratak vremenski period kada biljka usvaja kalcijum, koji je najve?e važnosti za kvalitet i dužinu ?uvanja plodova tokom zimskog perioda u hladnja?ama. Svaka greška se “skupo” pla?a lošim kvalitetom ... Read More »