Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kalcijum nitrat

Tag Archives: kalcijum nitrat

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke

njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obi?no antagonizam izme?u kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana ?ubriva kalcijum sadrže prate?i jon ili primese ?ime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova ?ubriva su Ca nitrat, Ca sulfat, Ca hlorid. FitoFert CALCIUM ORGANO 30 Preparat u ... Read More »