Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kalcifikacija zemljišta

Tag Archives: Kalcifikacija zemljišta

Kalcifikacija za bolji rod gajenih kultura

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Kalcifikacija se može definisati kao agrotehni?ka mera koja ima za cilj popravku zemljišta, pre svega u hemijskom smislu, odnosno popravku pH nivoa zemljišta. Stepen kiselosti zemljišta jedan je od klju?nih faktora za razvoj biljaka, te se u skladu sa njim pokazuje potreba za kalcifikacijom proizvodne površine. Naime, redovnom analizom zemljišta na kojem je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja dobije se uvid ... Read More »