Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kajsija

Tag Archives: Kajsija

Kajsija – izbor zemljišta i podloga je od velike važnosti

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar kajsija - izbor zemljišta

Kajsija – Izbor zemljišta za podizanje zasada kajsije. Ona je voćna vrsta koja nije probirač kada je u pitanju zemljište. Dobro uspeva na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima koja u sebi sadrže 2-3 % humusa, 7-10 mg P2O5 i 20-30 mg K2O na 100 gr vazdušno suvog zemljišta . Najbolje rezultate daje na aluvijalnim zemljištima koja su ... Read More »

Seminar savremena voćarska praksa – Čačak, 1. 12 2017.

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar kajsija - izbor zemljišta

Seminar savremena voćarska praksa –  Institut za voćarstvo i Grad Čačak pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju stručno-edukativnim predavanjima iz oblasti voćarstva u okviru drugog od tri planirana seminara, koja se realizuju kao podrška sprovođenju politike poljoprivrednog razvoja na teritoriji Grada Čačka. Drugo predavanje održaće se u velikoj sali Instituta za voćarstvo, 1. decembra, sa početkom u 10 sati. – Opšti cilj ... Read More »

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

cvetni pupoljci savetovanje

Cvetni pupoljci – Postupak  stvaranja traje dugo i vrlo složeno, odakle direktno zavisi plodnost stabala vo?a. On može biti jednokratan (kao što je kod ve?ine listopadnih vo?aka) i višekratan (kod velikog broja remontantnih vrsta – primer jagode, maline, agrumi i dr.) Sama deoba pupoljaka na cvetne i vegetativne kod vo?aka doga?a se sredinom prethodne godine, odnosno u drugoj polovici vegetacije i ... Read More »

Kotlasta kruna vaza kao dobar oblik za kajsiju

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kotlasta kruna vaza ili ?aša najzastupljenija je kod heliofitih vo?nih vrsta kajsija, breskva, i ostalih košti?avih i jezgrastih vo?nih vrsta. Glavna karakteristika ove krune je što nema vo?ice i sastoji se naj?eš?e od tri skeletne grane koje se ravnomerno razvijaju, medjusobno su na jednakom rastojanju, tako da u odnosu na vodjicu koje nema zaklapaju ugao od 360 stepeni ili mercedesov znak. ... Read More »

Kalemljenje voćaka očenjem na spavajući pupoljak

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje Autohtone sorte jabuka

Kalemljenje vo?aka  –  Kalemljenjem se obezbe?uje najuspešnije razmnožavanje pitomih sorti ,tako da one sasvim verno prenose nasledne osobine i zadržavaju svoje tipi?ne sortne osobine.Vo?ke ovim na?inom razmnožavanja brzo prorode a plodovi su dobrog kvaliteta. Da bi kalemljenje uspelo potrebno je da postoji podudarnost (kompatibilnost) izme?u tkiva podloge i kalemgran?ice,da se kalemljenje izvodi u odre?eno vreme i da su ekološki uslovi pogodni ... Read More »

Kajsija BUDA za novitete u voćarstvu Srbije

kajsija buda

Kajsija Buda je nastala prirodnom mutacijom. Osamdesetih godina prošlog veka proizvo?a? Budimir Raši? iz Donjeg Matejevca je zapazio drvo kajsije koje se po svojim odlikama razlikovalo od ostalih kajsija posa?enih u matejeva?kom ataru. Zahvaljuju?i njegovoj upornosti kao i prof.dr Zoranu Keserovi?u i Institutu u Novom Sadu, koji su uradili ceo projekat i propratili dugogodišnji put priznavanja ove nove sorte,  BUDA ... Read More »

Kajsija letnja rezidba za sledeću sezonu

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar kajsija - izbor zemljišta

Kajsija letnja rezidba – Dok berba kajsije  polako izlazi iz svog zenita, proizvo?a?i trebaju polako da se spremaju za izvo?enje letnje rezidbe krune, koja bi trebala da se izvede nakon berbe plodova. Naime, to je upravo trenutak kada kajsija, kao i ve?ina umerenokontinentalnih vo?aka, po?inje sa intenzivnijom diferencijacijom elemenata cveta u budu?im rodnim pupoljcima. Kod nekih vrsta košti?avog vo?a (npr. ... Read More »

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve

Šupljikavost liš?a vo?aka – prouzokova? ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najve?e štete patogen pri?injava košti?avim vrstama vo?aka, naro?ito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja liš?a i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na liš?u, mladarima i plodo-vima. Na liš?u se uo?avaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »

Kajsija rodne grančice, cvetni pupoljci

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija rodne gran?ice – Kajsija formira cvetne pupoljke na jednogodišnjim granama razli?ite dužine, koje izbijaju iz dvogodišnjeg ili starijeg drveta. Klasifikacija ovih grana zasniva se na njihovoj dužini, koja zavisi od uslova pod kojim se razvijaju, nivoa primenjene agrotehnike (?ubrenje i navodnjavanje), rezidbe i sorte. Na osnovu napred navedenog kajsija formira slede?e rodne grane: kratke rodne grane u vidu majskih ... Read More »

Kajsija generativne podloge i njihove odlike

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija generativne podloge – Kod nas se najviše koriste kao generativne podloge za kajsiju sejanci džanarike (Prunus cerasgfera L) . Proces proizvodnje generativnih podloga je veoma složen i traje dve godine.U prvoj godini se vrši izbor mati?nih stabala od kojih se uzima seme ,koje se suši klasira i ?uva do jarovljenja. U drugoj godini se obavljaju slede?e operacije setva semena, ... Read More »