Sunday, 25 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kajsija rodne grančice

Tag Archives: Kajsija rodne grančice

Kajsija rodne grančice, cvetni pupoljci

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Kajsija rodne gran?ice – Kajsija formira cvetne pupoljke na jednogodišnjim granama razli?ite dužine, koje izbijaju iz dvogodišnjeg ili starijeg drveta. Klasifikacija ovih grana zasniva se na njihovoj dužini, koja zavisi od uslova pod kojim se razvijaju, nivoa primenjene agrotehnike (?ubrenje i navodnjavanje), rezidbe i sorte. Na osnovu napred navedenog kajsija formira slede?e rodne grane: kratke rodne grane u vidu majskih ... Read More »