Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Kajsija – izbor zemljišta

Tag Archives: Kajsija – izbor zemljišta

Kajsija – izbor zemljišta i podloga je od velike važnosti

Kajsija – Izbor zemljišta za podizanje zasada kajsije. Ona je vo?na vrsta koja nije probira? kada je u pitanju zemljište. Dobro uspeva na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima koja u sebi sadrže 2-3 % humusa, 7-10 mg P2O5 i 20-30 mg K2O na 100 gr vazdušno suvog zemljišta . Najbolje rezultate daje na aluvijalnim zemljištima koja su ... Read More »