Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kabasta

Tag Archives: kabasta

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku

Masti u mleku – Veoma je važno pove?ati koli?inu masti u mleku jer ?e to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Maksimalno konzumiranje kabaste hrane.Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora. Mogu?nosti konzumiranja dnevno na 100 kg/kg su: odli?no seno – 3 kg; vrlo dobro seno – 2,5 kg; ... Read More »