Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: kabasta

Tag Archives: kabasta

Krava ishrana zimi – kabasto hranivo je osnova

krava ishrana

Krava ishrana zimi – Neadekvatnom hranom pogotovu visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje. Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mleka a nikako za kompenzovanje ... Read More »

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku

Masti u mleku – Veoma je važno pove?ati koli?inu masti u mleku jer ?e to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Maksimalno konzumiranje kabaste hrane.Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora. Mogu?nosti konzumiranja dnevno na 100 kg/kg su: odli?no seno – 3 kg; vrlo dobro seno – 2,5 kg; ... Read More »