Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: junifer

Tag Archives: junifer

Ribizla uslovi gajenja preporuka sorte za gajenje

ribizla

Ribizla uslovi gajenja. Svetlost – Ribizla je biljka Sunca, ne podnosi zasenu, ni prejaku izolaciju. Treba je gajiti u ?istoj kulturi, a ne kao me?ukulturu. Na zasejanim površinama osnovne grane ribizle ogole, pa se rodnost smanjuje, kvalitet plodova pogoršava,a život vo?ke skra?uje.  Toplota – Ribizla, a naro?ito crna, spada me?u vo?ke koje mogu da podnesu vrlo hladne zime (do -33°C) ... Read More »