Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: JUNICA

Tag Archives: JUNICA

Uzgoj junica i merenje efikasnog uzgoja

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Uzgoj junica mora biti ekonomski isplativ. To je mogu?e ako se poštuju zadati standardi u dnevnom prirastu junica. Da bi se ostvario odgovaraju?i efekat uzgoja junica potrebno je pratiti njenu telesnu masu. Starost junica: telesna masa ( kg): 6 meseci                                                                        180 9 meseci                                                                        245 12 meseci                           ... Read More »

ISHRANA JUNICA tokom cele godine – kako ?

 Ishrana junica – U letnjem periodu ishrane to može biti zelena hrana na paši ili druga hrana proizvedena u okviru zelenog konvejera ili sa sejanih travnjaka. Zimi se može koristiti seno, silaža, razna so?na hraniva i nusproizvodi prehrambene industrije. Koncentrovani deo obroka može biti razli?it i zavisi od vrste i kvaliteta kabaste hrane, ali obavezno se mora voditi ra?una o ... Read More »