Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jesenje đubrenje

Tag Archives: jesenje đubrenje

Formulacije djubrenja vinograda tokom godine

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Formulacije djubrenja vinograda tokom godine Jesenje đubrenje Od raspoloživog asortimana, kompleksnih đubriva za ovu svrhu su najpogodnije sledeće formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim đubrivima odgovara potrebama vinove loze za đubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleksnih đubriva po hektaru u zemljište se unosi 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma ... Read More »

Jesenje đubrenje u našem vinogradu

vinograd bolesti rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena bor vinograd đubrenje

Jesenje đubrenje. U vinogradima, jesen je period kada radovi jenjavaju. Nakon berbe često na lastarima ostane grozdova koji su nekvalitetni,oštećeni ili bolesni i koji su kao takvi povoljna sredina za razvoj bolesti i štetočina, zato ih treba izneti iz zasada. Ulaskom u fazu zimskog odmora, (nakon opadanja lišća) najznačajnije agrotehničke I ampelo-tehničke mere u vinogradu su đubrenje, obrada zemljišta, rezidba i ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje ?ubrenje – Stru?na preporuka popravke fizi?ko – hemijskih osobina zemljišta nemogu?a je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehni?ka mera ?ubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Jesenje đubrenje vinograda za budući rod

vinograd bolesti rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena bor vinograd đubrenje

Jesenje đubrenje vinograda. Od raspoloživog asortimana, kompleksnih đubriva za ovu svrhu su najpogodnije sledeće formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim đubrivima odgovara potrebama vinove loze za ?ubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleks. đubriva po hektaru u zemljište se unosi. 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma (K20)  po ha. Tolikim količinama ... Read More »