Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jesenja sadnja

Tag Archives: Jesenja sadnja

Podizanje zasada ribizle za zaradu

ribizla podizanje zasada ribizle

Podizanje zasada ribizle – IZBOR MESTA – Ribizla zahteva prohladno mesto zaštićeno od vetrova, a najpogodniji su planinski i priplaninski rejoni sa godišnjom sumom padavina od 800 mm ( to je 80 lit/m2) i više. Za uspešnu obradu i primenu mehanizacije najbolje je da to budu tereni sa nagibom od 5%, a najviše do 8%. Ribizla je u grupi zahtevnijih ... Read More »

Jesenja sadnja voćaka daje bolje rezultate

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

Jesenja sadnja vo?aka – S obzirom da je jesen idealno vreme za podizanje novih vo?njaka, u ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti izradi plana zasada i pripremi zemljišta za sadnju. Proizvo?a?i moraju imati na umu da se sve greške napravljene prilikom podizanja vo?njaka više nikada ne mogu popraviti i izazivaju smanjenje produktivnosti i ekonomsku štetu. Da bi zasad vo?a imao ... Read More »

Sadnja trešnje i višnje tokom zimskog mirovanja

Sadnja trešnje i višnje, kao i sve druge vo?ke stablašice se sade u toku zimskog mirovanja – od otpadanja liš?a u jesen do kretanja vegetacije u prole?e. U našim klimatskim uslovima najbolje je jesenje sa?enje. Jesenje sa?enje obavlja se od otpadanja liš?a (po?etkom novembra) do po?etka zimskih mrazeva. Sadnicama posa?enim u jesen stoji po pravilu na raspolaganju dovoljna koli?ina vlage ... Read More »

Lekovito i aromatično bilje za veću dobit

Lekovito i aromati?no bilje – Veliki broj lekovitih i aromati?nih vrsta ima sitno seme, pa je potrebna velika pažnja u pripremi setvenog sloja i u samoj setvi. Za direktnu setvu u polje koriste se specijalne sejalice koje olakšavaju i ubrzavaju posao, a u nekim slu?ajevima mogu da se koriste i adaptirane klasi?ne sejalice. Direktnom setvom u polje zasniva se samo ... Read More »