Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jesenja sadnja voćaka

Tag Archives: Jesenja sadnja voćaka

Jesenja sadnja voćaka daje bolje rezultate

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

Jesenja sadnja vo?aka – S obzirom da je jesen idealno vreme za podizanje novih vo?njaka, u ovom periodu posebnu pažnju treba posvetiti izradi plana zasada i pripremi zemljišta za sadnju. Proizvo?a?i moraju imati na umu da se sve greške napravljene prilikom podizanja vo?njaka više nikada ne mogu popraviti i izazivaju smanjenje produktivnosti i ekonomsku štetu. Da bi zasad vo?a imao ... Read More »