Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam

Tag Archives: Ječam

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice

Žuta rđa pšenice – Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je jača pojava žute rđe na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa čak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno ... Read More »

Ječam pegavost – kako se izboriti sa bolešću

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

Ječam pegavost / Primećeno je prisustvo  pegavosti ječma  (Helminthosporium spp.) u većem intezitetu. Gljiva se održava i prenosi semenom i žetvenim ostacima. Simptomi koje prouzrokuje gljiva su nekrotične pege i crtice, koje se povećavaju pa se javlja karakteristična mrežavost. Oko mrežice se javljaju hlorotični oreoli. Ukoliko dođe do rane infekcije biljke su zakržljale i zaostaju u porastu. Podsećamo proizvođače da je plodored najjeftinija ... Read More »

LEKOVITE žitarice pomažu Vašem zdravlju – raž, kukuruz, heljda…

lekovite žitarice

LEKOVITE žitarice čine osnovu naše svakodnevne ishrane. Njihovim konzumiranjem obezbeđujemo pretežni deo potreba za energijom. Da li ste se zapitali koje su zdravstvene vrednosti žitarica ? Predstavi?emo  Vam neke  od najznačajnih koje se gaje u svetu. Pšenica je danas u svetu najvažnija od svih žitarica, jer se najviše koristi za proizvodnju hleba, peciva i ostalih proizvoda od brašna. Poreklom je ... Read More »

Ječam ozimi dobro podnosi sušu u plodoredu

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

Je?am ozimi  Kada su u pitanju uslovi uspevanja je?ma moglo bi se re?i da je?am nema izražene zahteve prema toploti. Klija na temperaturi od 1 do 2 C stepena. Mlade biljke mogu izdržati slabe mrazeve od -4 do -5 C stepeni, a posle kaljenja i mrezeve od -10 do -12 stepeni Celzijusa. Je?am je manje otporan prema mrazu u odnosu ... Read More »

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam beleži bokorenje

Ječam mrežasta pegavost – Početni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na lišću u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uvećavaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

 Je?am prole?na setva – Kod setve je?ma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog je?ma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili po?etkom marta. Ovo je posebno važno zbog ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

ječam beleži ječam lisna rđa

Ječam nove bolesti – Ozimi i jari ječam napada nova gljivi?na bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru. Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom. Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »

Pivo napitak od ječma, hmelja kao osveženje

Pivo napitak od je?ma – Pivo je slabo alkoholno pi?e dobiveno alkoholnim vrenjem sladovine, koja se dobija posebnim tehnološkim postupkom iz je?menog slada, hmelja i vode. Osnovna sirovina od koje se pravi sladovina za proizvodnju je pivski je?am koji se po sastavu i kvalitetu razlikuje od obi?nog sto?nog je?ma. Pivo je pi?e koje ima veliku hranljivu vrednost a pored toga ... Read More »

JARE žitarice . setva u proleće

JARE  žitarice setva. Mahom se one gaje u brdsko-planinskim podru?jima. Jare žitarice su: jara pšenica, jari je?am i jari ovas. Ove žitarice su namenjene za gajenje na zemljištima slabije plodnosti, u brdskom podru?ju ali se mogu gajiti i u ravni?arskom podru?ju. Seju se u rano prole?e tj. krajem februara i po?etkom marta u zavisnosti od vremenskih uslova. Sve agrotehni?ke mere ... Read More »

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

Je?am prole?na setva – je?am je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom mo?i usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa odre?enim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita. Ishrana je?ma je specifi?na, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u ve?im ... Read More »