Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam

Tag Archives: Ječam

LEKOVITE žitarice pomažu Vašem zdravlju – raž, kukuruz, heljda…

lekovite žitarice

LEKOVITE žitarice ?ine osnovu naše svakodnevne ishrane. Njihovim konzumiranjem obezbe?ujemo pretežni deo potreba za energijom. Da li ste se zapitali koje su zdravstvene vrednosti žitarica ? Predstavi?emo  Vam neke  od najzna?ajnih koje se gaje u svetu. Pšenica je danas u svetu najvažnija od svih žitarica, jer se najviše koristi za proizvodnju hleba, peciva i ostalih proizvoda od brašna. Poreklom je ... Read More »

Ječam ozimi dobro podnosi sušu u plodoredu

pivarski ječam ozimi

Je?am ozimi  Kada su u pitanju uslovi uspevanja je?ma moglo bi se re?i da je?am nema izražene zahteve prema toploti. Klija na temperaturi od 1 do 2 C stepena. Mlade biljke mogu izdržati slabe mrazeve od -4 do -5 C stepeni, a posle kaljenja i mrezeve od -10 do -12 stepeni Celzijusa. Je?am je manje otporan prema mrazu u odnosu ... Read More »

Ječam pegavost – kako se izboriti sa bolešću

pivarski ječam ozimi

Je?am pegavost / Prime?eno je prisustvo  pegavosti je?ma  (Helminthosporium spp.) u ve?em intezitetu. Gljiva se održava i prenosi semenom i žetvenim ostacima. Simptomi koje prouzrokuje gljiva su nekroti?ne pege i crtice, koje se pove?avaju pa se javlja karakteristi?na mrežavost. Oko mrežice se javljaju hloroti?ni oreoli. Ukoliko do?e do rane infekcije biljke su zakržljale i zaostaju u porastu. Podse?amo proizvo?a?e da je plodored najjeftinija ... Read More »

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam biostimulatori

Je?am mrežasta pegavost – Po?etni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na liš?u u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uve?avaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hloroti?ni oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na je?mu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

pivarski ječam ozimi

 Je?am prole?na setva – Kod setve je?ma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog je?ma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili po?etkom marta. Ovo je posebno važno zbog ... Read More »

Cene na Produktnoj berzi Novi Sad, period 12-16.12 2016.

cene produktna berza cene na produktnoj cene proizvoda cena soje cene kukuruza berza novi sad cene na berzi

Cene na Produktnoj berzi – Ovonedeljno trgovanje na „Produktnoj berzi“ u Novom Sadu je obeležio promet kukuruzom. Pad cena u odnosu na prethodni period je doveo do blagog zaustavljanja prometa ostalim robama. Me?utim, i pored toga promet je ve?i u odnosu na prethodnu nedelju i obuhvatao je 1.400 tona robe, što je za 26,97% više nego prethodne nedelje, dok je finansijska ... Read More »

Ječam beleži nove bolesti

Je?am nove bolesti – Ozimi i jari je?am napada nova gljivi?na bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji je?ma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavi?aru. Ispod lista uo?avaju se sitne sive do crne pege veli?ine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivi?ene žutim oreolom. Broj pega zavisi od ja?ine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »

Pivo napitak od ječma, hmelja kao osveženje

Pivo napitak od je?ma – Pivo je slabo alkoholno pi?e dobiveno alkoholnim vrenjem sladovine, koja se dobija posebnim tehnološkim postupkom iz je?menog slada, hmelja i vode. Osnovna sirovina od koje se pravi sladovina za proizvodnju je pivski je?am koji se po sastavu i kvalitetu razlikuje od obi?nog sto?nog je?ma. Pivo je pi?e koje ima veliku hranljivu vrednost a pored toga ... Read More »

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je ja?a pojava žute r?e na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uo?avaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa ?ak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom liš?u. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno raspore?ene izme?u nerava lista ... Read More »

JARE žitarice . setva u proleće

JARE  žitarice setva. Mahom se one gaje u brdsko-planinskim podru?jima. Jare žitarice su: jara pšenica, jari je?am i jari ovas. Ove žitarice su namenjene za gajenje na zemljištima slabije plodnosti, u brdskom podru?ju ali se mogu gajiti i u ravni?arskom podru?ju. Seju se u rano prole?e tj. krajem februara i po?etkom marta u zavisnosti od vremenskih uslova. Sve agrotehni?ke mere ... Read More »