Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam prolećna setva

Tag Archives: Ječam prolećna setva

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

 Ječam prolećna setva – Kod setve ječma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog ječma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili početkom marta. Ovo je posebno važno zbog ... Read More »

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

Ječam prolećna setva – ječam je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom moći usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa određenim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita. Ishrana ječma je specifična, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u većim količinama ... Read More »