Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam prolećna setva

Tag Archives: Ječam prolećna setva

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

 Je?am prole?na setva – Kod setve je?ma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog je?ma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili po?etkom marta. Ovo je posebno važno zbog ... Read More »

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

Je?am prole?na setva – je?am je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom mo?i usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa odre?enim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita. Ishrana je?ma je specifi?na, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u ve?im ... Read More »