Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam pivarski

Tag Archives: Ječam pivarski

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

Je?am prole?na setva – je?am je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom mo?i usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa odre?enim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita. Ishrana je?ma je specifi?na, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u ve?im ... Read More »