Tuesday, 16 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam pegavost

Tag Archives: Ječam pegavost

Ječam pegavost – kako se izboriti sa bolešću

pivarski ječam ozimi

Je?am pegavost / Prime?eno je prisustvo  pegavosti je?ma  (Helminthosporium spp.) u ve?em intezitetu. Gljiva se održava i prenosi semenom i žetvenim ostacima. Simptomi koje prouzrokuje gljiva su nekroti?ne pege i crtice, koje se pove?avaju pa se javlja karakteristi?na mrežavost. Oko mrežice se javljaju hloroti?ni oreoli. Ukoliko do?e do rane infekcije biljke su zakržljale i zaostaju u porastu. Podse?amo proizvo?a?e da je plodored najjeftinija ... Read More »

Ječam -mrežasta pegavost na izniklim biljkama

Je?am – mrežasta pegavost.  Bolest se javlja povremeno i lokalno u ja?em intezitetu.Simptomi se ispoljavaju na liš?u u vidu izolovanih nekroti?nih pega nepravilnog oblika, opkoljenih hloroti?nih tkivom, koja se kasnije spajaju dobijaju?i mrežast izgled. Ja?e obolelo liš?e propada, obi?no posle klasanja je?ma. Zaraženi ostaci je?ma i nekih trava su osnovni izvor inokuluma ovog parazita. Gljiva može da se prenosi i ... Read More »