Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam nove bolesti

Tag Archives: Ječam nove bolesti

Ječam beleži nove bolesti

ječam beleži ječam lisna rđa

Ječam nove bolesti – Ozimi i jari ječam napada nova gljivi?na bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji ječma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavičaru. Ispod lista uočavaju se sitne sive do crne pege veličine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivičene žutim oreolom. Broj pega zavisi od jačine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »