Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam nove bolesti

Tag Archives: Ječam nove bolesti

Ječam beleži nove bolesti

Je?am nove bolesti – Ozimi i jari je?am napada nova gljivi?na bilest koja još nije dovoljno istražena a predstavlja veliki problem u proizvodnji je?ma Simptomi se ispoljavaju na listu zastavi?aru. Ispod lista uo?avaju se sitne sive do crne pege veli?ine 0,5-3 milimetara. Pege su u sredini tamnije, oivi?ene žutim oreolom. Broj pega zavisi od ja?ine napada, sorte i vremenskih prilika. ... Read More »