Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam -mrežasta pegavost

Tag Archives: Ječam -mrežasta pegavost

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam beleži bokorenje jare žitarice

Ječam mrežasta pegavost – Početni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na lišću u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uvećavaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »

Ječam -mrežasta pegavost na izniklim biljkama

Je?am – mrežasta pegavost.  Bolest se javlja povremeno i lokalno u ja?em intezitetu.Simptomi se ispoljavaju na liš?u u vidu izolovanih nekroti?nih pega nepravilnog oblika, opkoljenih hloroti?nih tkivom, koja se kasnije spajaju dobijaju?i mrežast izgled. Ja?e obolelo liš?e propada, obi?no posle klasanja je?ma. Zaraženi ostaci je?ma i nekih trava su osnovni izvor inokuluma ovog parazita. Gljiva može da se prenosi i ... Read More »