Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam lisna rdja

Tag Archives: Ječam lisna rdja

Ječam lisna rdja napada biljke tokom proleća

Je?am lisna rdja je prisutna svuda gde se je?am gaji, naro?ito u uslovima hladne klime. Prouzrokova? bolesti je fitopatogena gljiva Puccinia hordei. Bolest se prvo javlja na donjem liš?u a zatim se širi na više biljne delove. Karakteristi?ni simptomi su u vidu sitnih, okruglih, s vetlo žutih ili mrkih uredosorusa, koji su razbacani sa obe strane lista. Oko sorusa se ... Read More »