Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam lisna rdja napada

Tag Archives: Ječam lisna rdja napada

Ječam lisna rdja napada biljke tokom proleća

ječam beleži ječam lisna rđa

Ječam lisna rdja je prisutna svuda gde se ječam gaji, naročito u uslovima hladne klime. Prouzrokovač bolesti je fitopatogena gljiva Puccinia hordei. Bolest se prvo javlja na donjem lišću a zatim se širi na više biljne delove. Karakteristični simptomi su u vidu sitnih, okruglih, s vetlo žutih ili mrkih uredosorusa, koji su razbacani sa obe strane lista. Oko sorusa se ... Read More »