Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ječam i prinosi

Tag Archives: ječam i prinosi

Visoki prinosi i uslovi za njihovo postizanje

žitarice

Visoki prinosi – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su ve?e od nicanja do kraja bokorenja, znatno manja od kraja bokorenja do po?etka klasanja, a od po?etka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se pove?avaju.  Fosfor ubrzava razvi?e biljaka i najve?e ... Read More »