Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ječam đubrenje

Tag Archives: Ječam đubrenje

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

Ječam prolećna setva – ječam je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom moći usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa određenim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita. Ishrana ječma je specifična, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u većim ... Read More »