Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jaru setvu

Tag Archives: jaru setvu

Perko setva u jesen i proleće

selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi

Perko setva – Osnovne karakteristike perka su da ga stoka rado jede, visoka hranidbena vrednost i velika rodnost.. Ima razgranat korenov sistem , a nad zemljom veliku koli?inu zelene mase tako da se ?esto koristi i kao zelenišno ?ubrivo. Razli?ito vreme setve, ujesen kao ozimi, sprole?a i kao postrni usev je još jedna velika prednost pošto on omogu?ava da se ... Read More »