Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jarovizacija

Tag Archives: jarovizacija

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno ... Read More »

Pšenica tokom perioda razvoja biljke

Pšenica tokom perioda razvoja – Ozima strna žita za nesmetano klasanje, vlatanje i cvetanje, odnosno za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu, zahtevaju delovanje niskih temperatura odre?enog trajanja. Takve uslove ozima žita nalaze u prirodi tokom jeseni i zime. Ozima žita zasejana u kasno prole?e ne nalaze uslove niskih temperatura u potrebnom trajanju, pa ne prelaze u generativnu fazu, odnosno ... Read More »