Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jarići –

Tag Archives: Jarići –

Jarići – njihova nega posle uzimanja kolostruma

probiotici jarad koze

Jari?i – njihova nega. Preporu?eno je da koza 3 – 4 dana ostane sa svojim jari?ima u posebnom prostoru, manja je opasnost od gaženja malih od drugih koza ili ve? ve?ih jari?a,kasnije obostrano prepoznavanje po mirisu i meketanju nije problemati?no,uzimanje kolostruma u prvim satima ne?e biti ometano, a omogu?i ?e i redovito sisanje, što je od osobite važnosti u prva ... Read More »