Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jare žitarice

Tag Archives: jare žitarice

JARE žitarice . setva u proleće

JARE  žitarice setva. Mahom se one gaje u brdsko-planinskim podru?jima. Jare žitarice su: jara pšenica, jari je?am i jari ovas. Ove žitarice su namenjene za gajenje na zemljištima slabije plodnosti, u brdskom podru?ju ali se mogu gajiti i u ravni?arskom podru?ju. Seju se u rano prole?e tj. krajem februara i po?etkom marta u zavisnosti od vremenskih uslova. Sve agrotehni?ke mere ... Read More »