Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

Tag Archives: Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Jarad selekcija – U najranijoj mladosti jarad uglavnom dobro napreduju hrane?i se maj?inim mlekom. ?esta je pojava dakoza ojari ve?i broj jaradi, a nema dovoljno mleka za sve njih,zato se javljaju odre?ene poteško?e. U tom slu?aju se višak jaradi podme?e pod druge koze, kojima su uginula jarad ili su selekcijom izba?ena iz dalje reprodukcije. Sa porastom jaradi rastu i njihove ... Read More »