Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagode

Tag Archives: Jagode

Jagode u julu za dobar rod u maju

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Jagode u julu – PRAVILAN IZBOR ŽIVIĆA JAGODE ZA PODIZANJE ZASADA – Radomir Bušatović Pri sađenju jagode u široj praksi najbolje se pokazala letnja sadnja jagode u julu i avgustu. Jagoda posađena u julu i avgustu kod koje koren intenzivno raste daće u prvoj godini sadnje visoke prinose . Praktično se pokazalo da su ti prinosi i do 75% veći kod ... Read More »

Jagode posle berbe – nega zasada je važna

jagoda siva trulež jagode posle berbe

Jagode posle berbe – Nega zasada jagode posle berbe. Nega zasada jagode na foliji posle prolećne berbe je zapravo regulisanje rodnosti jagode za narednu vegetaciju i obuhvata nekoliko mera kojima se pospešuje vitalnost bokora, a samim tim utiče na visoku rodnost i dobar kvalitet ploda. Mere nege zasada su: zakidanje stolona, uklanjanje cvetova i uklanjanje starog lišća. Zakidanje stolona. Razvoj stolona i živića karakteristični ... Read More »

Marmolada sorta jagode visoke rodnosti

jagode berba marmolada siva trulež jagode jagoda sadnja

Marmolada  – vreme je sadnja jagoda. Marmolada – ovu sortu jagoda karakterišu sledeće osobine: kompaktna biljka, srednje gustoće i vigora, uspravnog rasta. Lišće je tamno zeleno i nikad hlorotično. Cveta obilno i dugo sa uzdignutim cvetovima. Sorta visoke rodnosti, trenutno najproduktivnija na tržištu. Marmolada je otporna na niske temperature, srednje osetljiva na pepelnicu, a kruna cveta je nešto osetljivija na ... Read More »

Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Jagode nega zasada – Jagoda je u svetu prisutna već vekovima .Prvi zapisi potiču iz vremena Rimskog carstva, kada su konzumirani plodovi divljih formi, Fragaria vesca. Na dvoru Luja XIV, u srednjem veku, organizuje se uzgajanje iste vrste. Tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. veku započinje ozbiljno širenje jagode.I ntezivna proizvodnja jagoda organizuje se polovinom 20. veka ... Read More »

Jagode transport – brzina određuje ekonomski uspeh

jagode sorte jagoda jagode transport jagode izbor sadnica jagode zaštita

Jagode transport – Čuvanje plodova jagode.  Nakon obavljene berbe jagode brzina kojom se ovi plodovi transportuju, način njihovog čuvanja i mogućnosti plasmana znatno utiče na stanje plodova, kao i na umanjenje kvaliteta, što će se direktno odraziti na zaradu u ovoj proizvodnji. Kamioni hladnjače, vagoni sa ugrađenim rashladnim sistemima i avionski kargo letovi koriste se za duže transporte – uglavnom izvoz. ... Read More »

Jagode napad štitastih vaši tokom sezone

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Jagode napad, zaštita / Štitaste vaši iz familije Diaspididae predstavljaju veoma brojnu grupu insekata, među kojima su mnoge, kao polifagne štetočine, ekonomski značajne na voćkama, šumskom i dekorativnom drveću. Na području Srbije, na raznim vrstama jagodastih voćaka, utvrđeno je šest vrsta štitastih vaši iz familije Diaspididae: Aulacapsis rosae Bouche, Pseudaulacapis pentagona (Targioni-Tozzetti), idiaspis leperii (Signoret), Lepidosaphes ulmi Linnaeus, Diaspidiotus perniciosus ... Read More »

Jagode nove sorte osvajaju naše njive

jagode berba marmolada siva trulež jagode jagoda sadnja

Jagode nove sorte – mi Vam predstavljemo tri nove sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: vendi, vivaldi i džajv. Vendi (WENDY), savršen po?etak sezone Wendi je jedna od najranijih sorti jagode prilago?ena uslovima umereno-kontinentalne klime. O?ekivani početak berbe je kraj aprila-po?etak maja meseca. Formira snažan bokor sa dugim rodnim grančicama koje ostaju poluuspravne u prvoj seriji berbe. Karakteriše se uniformnim, jarko ... Read More »

Podsticaji za uzgoj jagodičastog voća

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Podsticaji – još 5 dana za podnošenje zahteva za osvarenje podsticaja za jagodi?asto vo?e. Ako ste posadili jagode u avgustu eto prilike da smanjite troškove zasnivanja zasada.  0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih vo?aka, a za šumsku jagodu 0,05 ha; Najve?a površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne ... Read More »

Kvalitetan sadni materijal je uslov uspeha

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od na?ina proizvodnje, razvijenosti i na?ina ?uvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije: 1)  Zelene sadnice – uzimaju se iz mati?njaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovaraju?e. Ranije koriš?enje ... Read More »

Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

jagode sorte jagoda jagode transport jagode izbor sadnica jagode zaštita

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno čist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živić jagode proizveden u standardnim matičnjacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa očuvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listića i dobro razvijenim korenom (dužine veća od 8 cm). Intersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika Salvi ... Read More »