Friday, 24 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagode – zaštita od mraza

Tag Archives: Jagode – zaštita od mraza

Jagode zaštita od mraza – agril folija

jagode sorte jagoda

Jagode zaštita od mraza. U ve?ini podru?ja kontinentalnog dela naše zemlje jagoda strada od niskih zimskih temperatura i poznih proletnih mrazeva, ako nije pokrivena snegom. U uslovima golomrazica zemljište promrzava, posebno lakši tipovi, ?ak i do ve?e dubine nego što je sloj u kojem se nalazi koren jagode. Tada dolazi do manjeg ili ve?eg izmrzavanja korena, a time i do ... Read More »