Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagode – napad štitastih vaši

Tag Archives: Jagode – napad štitastih vaši

Jagode – napad štitastih vaši tokom sezone

jagode podsticaji jagode nega marmolada

Jagode zaštita / Štitaste vaši iz familije Diaspididae predstavljaju veoma brojnu grupu insekata, me?u kojima su mnoge, kao polifagne šteto?ine, ekonomski zna?ajne na vo?kama, šumskom i dekorativnom drve?u. Na podru?ju Srbije, na raznim vrstama jagodastih vo?aka, utvr?eno je šest vrsta štitastih vaši iz familije Diaspididae: Aulacapsis rosae Bouche, Pseudaulacapis pentagona (Targioni-Tozzetti), Epidiaspis leperii (Signoret), Lepidosaphes ulmi Linnaeus, Diaspidiotus perniciosus Comstock ... Read More »