Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagoda

Tag Archives: Jagoda

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Đubrivo  – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

cvetni pupoljci savetovanje

Cvetni pupoljci – Postupak  stvaranja traje dugo i vrlo složeno, odakle direktno zavisi plodnost stabala vo?a. On može biti jednokratan (kao što je kod ve?ine listopadnih vo?aka) i višekratan (kod velikog broja remontantnih vrsta – primer jagode, maline, agrumi i dr.) Sama deoba pupoljaka na cvetne i vegetativne kod vo?aka doga?a se sredinom prethodne godine, odnosno u drugoj polovici vegetacije i ... Read More »

Jagoda sadnja tokom letnjih meseci je dobra

siva trulež jagode jagoda rana jagoda sadnja

Jagoda sadnja – jagoda se može saditi tokom cele godine. U široj praksi jagoda se najčešće sadi u julu ili avgustu, rano s jeseni ili proleća. Jagoda se sadi u julu i avgustu iz više razloga i to: u prvoj godini posle sađenja dobijaju se visoki prinosi od 7.000-10.000 kg/ha. zatim gajenjem jagode kao jednogodišnje kulture sprečava se širenje virusnih obolenja. ... Read More »

Jagoda siva trulež može uništiti plodove

siva trulež jagode jagoda rana jagoda sadnja

Jagoda siva trulež – Najvažnija bolest ploda jagode je siva trulež. Prouzrokiva? ove bolesti je veoma raširena gljivica (Botrytis cinerea). U zasadima sa loše ure?enim vodnim režimom pojava sive truleži na cvetnim organima jagoda je u?estalija, a svakako je najopasnija u vreme po?etka dozrevanja plodova. Ona se naj?eš?e javlja kad je vreme vlažno a temperature niske. Ova gljivica napada starije ... Read More »