Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jagnje

Tag Archives: jagnje

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo šuga kombinovanje

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ov?arstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postoje?eg rasnog sastava koji je predstavljen razli?itim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje uti?e na siromašniju prehranu, ograni?enih koli?ina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naro?ito ... Read More »

JAGNJENJE ovaca, šta raditi, kako pomoći

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Jagnjenje je prirodan proces i u 90 % slu?ajeva se odvija bez nekih posebnih problema i pomo?i ?obanina. To ne zna?i da ne treba ovci pomo? u pojedinim slu?ajevima,pošto znamo da ovce blizne pa ?esto daju i trojke. U ovakvim slu?ajevima poro?aj potraje duže pa samim tim je ?ovekova pomo? neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u ... Read More »

JAGNJENJE ovaca i njegove faze

Jagnjenje je prirodan procesu, u 90 % slu?ajeva se odvija bez nekih posebnih problema  i pomo?i ?obanina. To ne zna?i da ne treba ovci pomo? u pojedinim slu?ajevima, pošto znamo da ovce blizne pa ?esto daju i trojke. U ovakvim slu?ajevima poro?aj potraje duže pa samim tim je ?ovekova pomo? neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u ... Read More »