Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jagnjad za tov

Tag Archives: Jagnjad za tov

Jagnjad za tov – siguran put za ekonomsku dobit?

Jagnjad za tov – ekonomska dobit? Jagnjad se mogu toviti u dojnom periodu odnosno u periodu ishrane te?nom hranom do 90 ili do 120 dana uzrasta. Tov može biti i kra?i jer se ?esto dešava da kupac uslovljava telesnu masu do koje se mogu isporu?ivati utovljena jagnjad. Za prihranjivanje se koriste razne vrste žita kao što su: kukuruz, sirak, ovas, ... Read More »