Saturday, 18 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jabuke

Tag Archives: jabuke

Formiranje poboljšane piramidalne krune

opadanje plodova formiranje poboljšanje poboljšane piramidalne

FORMIRANJE POBOLJŠANE PIRAMIDALNE KRUNE KOD JABUKE I KRUŠKE Posađene sadnice jabuke i kruške orezati na 90 cm od zemlje. Iz orezanog dela sadnice razviće se nekoliko mladara. U julu se odaberu tri jača mladara od kojih se najviši ostavi za vođicu, a druga dva (bočna) za osnovne grane. Razmak između prve i druge osnovne grane u kruni treba da bude ... Read More »

Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

primena zeolita miner knip sadnice bolesti savetovanje navodnjavanje jabuke

NAVODNJAVANJE JABUKE služi da se potrebna količina vode dovodi veštačkim putem u područje korenovog sistema jabuke. Visok kvalitet plodova i redovna rodnost, kao i normalno rastenje, održavanje same biljke, nemo – guće je bez potrebne vlage u tlu, koja se pored padavina reguliše i navodnjavanjem. To je posebno velik problem u sušnim godinama, kada voćke trpe u oskudici vode. Naročito je ... Read More »

Gorka trulež i trulež semene kućice jabuke

gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Gorka trulež – Pri uskladištenju plodova jabuka često se ustanovljava veliki gubitak kao posledica napada parazitnih oboljenja plodova. Najopasnije parazitarno oboljenje jabuke u skladištu je gorka trulež (Gloeosporium sp.). Pored nje javljaju se i Moniliasp., Botritissp., Penicillium sp., Fusarium sp., Phytophtora sp. i dr.  Gorka trulež (Gloeosporium sp.). Simptomi ovog oboljenja nastaju posle nekoliko meseci lagerovanja, na pokožici ploda u vidu ... Read More »

Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

rutava buba voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke

Čađava krastavost je jedna od glavnih nosilaca troškova u zaštiti jabuke. Ovo gljivično oboljenje utiče i na prinos i na tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimi na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće dolazi do oslobađanja prezimelih spora (askospore) koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode, spore klijaju i ostvaruju infekciju. Nakon perioda inkubacije, ... Read More »

Jabuke izvoz u Rusiju ili EU – Forum Fruit SEE u Beogradu

maline jabuke uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja

Jabuke izvoz –Forum Fruit SEE je pružio nova saznanja u oblasti plasmana, sertifikacije i daljeg puta pri izvozu jabuka i bobičastog voća iz Srbije.  Srbija je u poslednje tri godine postala respektivan izvoznik jabuka na rusko tržište. Podignuti su voćnjaci na površini od oko 25.000 hektara. Proizvodnja, u zavisnosti od uslova tokom godine, se kretala od 244.000 tona u 2012 ... Read More »

Uspešna zaštita jabuke u proleće – DELTA AGRAR

uspešna Zaštita jabuke

Uspešna zaštita je uslov za dobar i kvalitetan rod i ostvarenje profita u voćnjaku. Kvalitet sredstava zaštite koju nudi DELTA AGRAR je garant dobrog roda i da će rezultati na jesen biti odlični. USPEŠNA ZAŠTITA JABUKE U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE – Venturia inaequalis Zaštita jabuke tokom fenofaze mirovanja primenom fungicida Cuproxat je prvi korak ... Read More »

Mikotoksini u voću i preventivne mere zaštite voća

zasadi malina mikotoksini

Mikotoksini u vo?u i preventivne mere protiv njihove pojave – Mikotoksini su sekundarni metaboliti gljiva koji su toksi?ni za ?oveka i životinje. Opasni su zbog visoke toksi?nosti u malim koli?inama, kao i zbog odsustva naizgled nekog upozorenja koje se može primetiti prilikom uzimanja hrane. Kontaminacija MT poznata od pre 2.000 godina, ali su bolesti povezane sa delovanjem MT tek 1950-60-tih. ... Read More »