Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: jabuke

Tag Archives: jabuke

Jabuke izvoz u Rusiju ili EU – Forum Fruit SEE u Beogradu

autohtone sorte jabuka boj jabuka izvoza jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka izvoz

Jabuke izvoz –Forum Fruit SEE je pružio nova saznanja u oblasti plasmana, sertifikacije i daljeg puta pri izvozu jabuka i bobičastog voća iz Srbije.  Srbija je u poslednje tri godine postala respektivan izvoznik jabuka na rusko tržište. Podignuti su voćnjaci na površini od oko 25.000 hektara. Proizvodnja, u zavisnosti od uslova tokom godine, se kretala od 244.000 tona u 2012 ... Read More »

Jabuke proizvodnja 2017., prognoze za sledeću, 2018.

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka skladištenje jabuke proizvodnja

Jabuke proizvodnja – jabuke su voće koje predstavlja osnovu za naš izvoz, ali i druge evropske zemlje stalno povećavaju ulaganja u razvoj novih plantaža jabuka. Ove godine beleži se manji urod širom Evrope, pa i u Italiji, velikom proizvođaču jabuka. Proizvodnja tokom 2017. u Italiji, za period do decembra meseca, beleži  nešto više od 1,7 miliona tona, što je -25% poredeći ... Read More »

Berze proizvodnja poljoproizvoda širom sveta

berze proizvodnja problemi poljoprivrede

Berze proizvodnja poljoproizvoda – praznici su uslovili da većina  berzi u svetu ne radi. Zato ćemo pogledati planove velikih izvoznika za 2018. godinu i još dalje. UKRAJINA – Očekuje se  proizvodnja žitarica u Ukrajini biti 100 miliona tona do 2020. godine, a izvoz će se do tada povećati na 70 miliona tona. Povećanje proizvodnje biće posledica povećanja prinosa useva na zapadnom delu zemlje koje ... Read More »

Autohtone sorte jabuka tokom vekova u Srbiji

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba zimsko kalemljenje Autohtone sorte jabuka gorke

Autohtone sorte jabuka – Da se podsetimo koliko je ( bila) bogata ponuda jabuka u Srbiji tokom više od dva veka. Ovo su neke od sorti proteklih vremena. Senabija (Momica) Omiljena jabuka kod nas. Gajila se kod nas pre nego što su turci došli na Balkan i gajena je bila pod imenom Momica, što su joj Srbi dali kad su ... Read More »

Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

miner knip sadnice bolesti savetovanje rezidba voća nedostatak azota

NAVODNJAVANJE JABUKE služi da se potrebna koli?ina vode dovodi vešta?kim putem u podru?je korenovog sistema jabuke. Visok kvalitet plodova i redovna rodnost, kao i normalno rastenje, održavanje same biljke, nemogu?e je bez potrebne vlage u tlu, koja se pored padavina reguliše i navodnjavanjem. To je posebno velik problem u sušnim godinama, kada vo?ke trpe u oskudici vode. Naro?ito je nepovoljno ... Read More »

Mikotoksini u voću i preventivne mere zaštite voća

zasadi malina mikotoksini

Mikotoksini u vo?u i preventivne mere protiv njihove pojave – Mikotoksini su sekundarni metaboliti gljiva koji su toksi?ni za ?oveka i životinje. Opasni su zbog visoke toksi?nosti u malim koli?inama, kao i zbog odsustva naizgled nekog upozorenja koje se može primetiti prilikom uzimanja hrane. Kontaminacija MT poznata od pre 2.000 godina, ali su bolesti povezane sa delovanjem MT tek 1950-60-tih. ... Read More »

Gorka trulež i trulež semene kućice jabuke

Gorka trulež – Pri uskladištenju plodova jabuka ?esto se ustanovljava veliki gubitak kao posledica napada parazitnih oboljenja plodova. Najopasnije parazitarno oboljenje jabuke u skladištu je gorka trulež (Gloeosporium sp.). Pored nje javljaju se i Moniliasp., Botritissp., Penicillium sp., Fusarium sp., Phytophtora sp. i dr.  Gorka trulež (Gloeosporium sp.). Simptomi ovog oboljenja nastaju posle nekoliko meseci lagerovanja, na pokožici ploda u ... Read More »