Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jabuke – uticaj ugljen dioksida

Tag Archives: Jabuke – uticaj ugljen dioksida

Suncokret, medna paša koja daje puno meda

suncokret

Suncokret, medna paša – U vreme gajenja prve generacije hibrida ( NS-H-26-RM, NS-H-27-RM, NS-H33-RM) produkcija meda po košnici je iznosila u proseku oko 67 kg. U vreme gajenja druge generacije hibrida (NS-H-15, NS-H-17, NS-H-43…) produkcija meda po košnici je iznosila u proseku oko 65,5 kg. Uvođenjem ekonomskih sankcija našoj zemlji, koje dovode i do pada poljoprivredne proizvodnje, dolazi I do pada prinosa meda ... Read More »

Jabuke, njihovo čuvanje, uticaj CO2

savetovanje

Jabuke, njihovo čuvanje. Kao što je već poznato voće za vreme čuvanja u skladištima podleže različitim procesima i promenama. Za vreme čuvanja voće ’’diše’’ pri čemu neprestano upija kiseonik, a ispušta ugljen dioksid i vodenu paru. Kada se skladište, zgrada ili prostorija usled vremenskih prilika ne nadgleda i ne provetrava ili ako nema regulacioni sistam za odnos parametara temperature i ... Read More »