Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Jabuka sistemi gajenja

Tag Archives: Jabuka sistemi gajenja

Jabuka sistemi gajenja koji garantuju dobar rod

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva

Jabuka sistemi gajenja – Tokom poslednjih 50 godina došlo je do zna?ajnog pove?anja gustine sadnje u jabu?njacima, koja je dosegla neslu?ene razmere od ?ak 7.400 sadnica/ha. Savremeni trendovi u podizanju zasada jabuke baziraju se na 5 vrlo važnih principa: 1) Rodna stabla za dobre i redovne prinose traže odli?nu osvetljenost krune; 2) Prosvetljenost krune jedan je od imperativa u savremenim ... Read More »