Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: JABUKA boja

Tag Archives: JABUKA boja

JABUKA boja je ključni faktor za prodaju

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

JABUKA boja – Od svih elemenata koji definiraju kvalitetu jabuka (boja, veli?ina, sadržaj suhe tvari, ?vrsto?a), boja je vjerojatno klju?na, jer ona prodaje jabuku kupcu, koji kupuje uglavnom impulzivno. ?im jednom odu u trgova?ki centar kupiti svježe vo?e, kupci ?e gotovo uvijek kupiti onaj proizvod koji se njihovim o?ima u?ini najprivla?nijim. Proizvo?a?i su svjesni ove ?injenice i znaju da samo ... Read More »