Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izmrzavanje

Tag Archives: izmrzavanje

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

vinograd vinova loza rezidba

Mraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u razli?itoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na slede?i na?in: Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto. Osetljivost loze prema ... Read More »