Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izmene pravilnika

Tag Archives: izmene pravilnika

Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

Regres za đubrivo – tokom ove godine promenjeni su vremenski termini podnošenja zahteva i smanjen regres za đubrivo ?! Izmena pravilnika za regresiranje đubriva je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine. Po novom izmenjenom pravilniku računi za đubrivo važe ako su izdati od 16. novembra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine. Regres po ... Read More »