Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izmene pravilnika

Tag Archives: izmene pravilnika

Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

Regres za ?ubrivo – tokom ove godine promenjeni su vremenski termini podnošenja zahteva i smanjen regres za ?ubrivo ?! Izmena pravilnika za regresiranje ?ubriva je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine. Po novom izmenjenom pravilniku ra?uni za ?ubrivo važe ako su izdati od 16. novembra prethodne godine do 30. septembra teku?e godine. Regres po ... Read More »