Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izđubravanja

Tag Archives: izđubravanja

Tehnika izđubravanja stajnjaka, pravila

insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali

Tehnika izđubravanja čvrstog stajnjaka –  čvrsti stajnjak predstavlja mešavinu balege i osoke sa prostirkom. Formira se u objektima sa vezanim i slobodnim sistemom držanja domaćih životinja sa punim podom uz manje ili veđe učešće prostirke. čvrsti stajnjak se iz staja čisti svakodnevno ili periodično, zavisno od načina držanja. Za čišćenje objekata koriste se različita univerzalna i specijalna sredstva. Ta sredstva se ... Read More »