Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Izbor sorti

Tag Archives: Izbor sorti

Izbor sorti, podloga i sistema gajenja TREŠNJE

trešnje izbor sorti

IZBOR SORTI, PODLOGA I SISTEMA GAJENJA TREŠNJE – Izbor sorti, podloga i sistema gajenja predstavlja grupu činilaca od presudnog značaja za rentabilnu proizvodnju trešnje. Pri podizanju zasada trešnje, naročito plantažnih, treba posebno voditi računa o tržištu i vremenu zrenja, kvalitetu plodova i njihovoj transportabilnosti, kao i o odnosima oprašivanja i oplođenja zastuplenih sorti. Samooplodne sorte trešnje mogu da se gaje ... Read More »