Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izbor sadnica

Tag Archives: izbor sadnica

IZBOR sadnica oraha za sadnju u jesen kvalitet pre svega

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

IZBOR SADNICA ORAHA  – Kvalitet sadnica ima gotovo presudan zna?aj za primanje posle sa?enja, za rast i razvitak, odnosno za pun uspeh proizvodnje oraha. Prilikom izbora sadnica naro?itu pažnju treba obratiti na razvijenost korena i nadzemnog dela, autenti?nost sorte i podloge, na starost i zdravstveno stanje sadnice i na to da nisu mehani?ki ošte?ene. Za podizanje zasada treba koristiti isklju?ivo ... Read More »

Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

jagode sorte jagoda

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno ?ist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živi? jagode proizveden u standardnim mati?njacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa o?uvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listi?a i dobro razvijenim korenom (dužine ve?a od 8 cm). Intersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika ... Read More »