Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izbor sadnica

Tag Archives: izbor sadnica

IZBOR sadnica oraha za sadnju u jesen kvalitet pre svega

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica orah bolesti orah plodnost

IZBOR SADNICA ORAHA  – Kvalitet sadnica ima gotovo presudan značaj za primanje posle sađenja, za rast i razvitak, odnosno za pun uspeh proizvodnje oraha. Prilikom izbora sadnica naročitu pažnju treba obratiti na razvijenost korena i nadzemnog dela, autentičnost sorte i podloge, na starost i zdravstveno stanje sadnice i na to da nisu mehanički oštećene. Za podizanje zasada treba koristiti isključivo sadnice ... Read More »

Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

jagode sorte jagoda jagode transport

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno ?ist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živi? jagode proizveden u standardnim mati?njacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa o?uvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listi?a i dobro razvijenim korenom (dužine ve?a od 8 cm). Intersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika ... Read More »