Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izbor hibrida

Tag Archives: izbor hibrida

Silažni kukuruz – veoma je važan izbor hibrida

 Silažni kukuruz – Ishrana silažom je jedan od najracionalnijih načina ishrane goveda. Siliranje  je  način  konzervisanja  biljaka  vlažnim  putem  koje  se  postiže  pomoću fermentacije  uz pomoć mikroorganizama  u  odsustvu  vazduha. Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belančevina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kada se čuva u staji. Da bi ste dobili dobru i ... Read More »