Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izbor hibrida

Tag Archives: izbor hibrida

Silažni kukuruz – veoma je važan izbor hibrida

 Silažni kukuruz – Ishrana silažom je jedan od najracionalnijih na?ina ishrane goveda. Siliranje  je  na?in  konzervisanja  biljaka  vlažnim  putem  koje  se  postiže  pomo?u fermentacije  uz pomo? mikroorganizama  u  odsustvu  vazduha. Cilj je proizvesti kabastu hranu koja sadrži što više energije i belan?evina i kojom se može kvalitetno hraniti stoka kada se ?uva u staji. Da bi ste dobili dobru i ... Read More »