Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: izbojci

Tag Archives: izbojci

Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

aronija rezidba

Aronija rezidba na dva na?ina –   Rezidba za formiranje oblika Rezidba za formiranje oblika žbuna izvodi se prekra?ivanjem biljke na 2-3 pupoljka posle sadnje, naj?eš?e u prole?e. Od druge do pete godine uklanjaju se brojni jednogodišnji izbojci tako da ostane 3-5 bujnih svake godine. Time se formira žbun sa 12-20 izbojaka,na kojima su prisutne bo?ne grane i brojne rodne gran?ice. ... Read More »