Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: istarski dugi

Tag Archives: istarski dugi

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi način

leska sistemi leska zasadi

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi na?in MERE I POSTUPCI ZA PODIZANjE ZASADA LESKE – Sr?an Stanojlovi? U našem kraju su pove?ane površine pod leskom za 100 %, pa ?ak i više, kako zbog obezbe?enog plasmana preko ozbiljnih svetskih kompanija tako i zbog podrške Ministarstva poljoprivrede i životne sredine za nabavku regresiranog sadnog materijala. Prilikom podizanja zasada mora se ... Read More »

Sorte leske – kombinacija oprašivača

lešnik raspored sorte leske

Sorte leske – Za uspešnu i rentabilnu proizvodnju leske potrebno je obezbediti bar tri sorte koje se me?usobno dobro oprašuju. Istarski dugi je vode?a sorta leske u Srbiji. Cveta rano.  Ima razvijen omota? iz koga teško ispadaju plodovi. Dobri oprašiva?i za Istarski dugi su: Tonda Gentille Romana i Daviana. Kosford je sorta koja cveta relativno kasno. Dobri oprašiva?i su: Lambert crveni, ... Read More »